Wanita Sholehah Adalah Wanita Yang Istimewa

b>Wanita Sholehah Adalah Wanita Yang Istimewa – Wanita yang sholehah memiliki keistimewaan dan karakteristik yang special dan luar biasa, akhlaqnya yang mulia membuat ia menjadi perhiasan terindah, tak heran jika banyak pria yang berlomba-lomba untuk memilikinya. Dan berikut ini adalah 10 sifat-sifat dari wanita sholehah, dan mengapa ia adalah wanita yang istimewa

1. Wanita yang sholehah adalah wanita yang bertakwa kepada Allah SWT dan bisa menjaga dirinya, anak-anaknya, serta harta suaminya.

Di dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman: “Sebab itu, maka wanita yang sholeh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara dir ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah Telah Memelihara mereka.”
(QS. An-Nisa: 34).

2. Wanita yang sholehah memiliki sifat sabar, ia bersikap tabah dalam menghadapi berbagai persoalan.
Bahkan ia pandai menghibur suaminya yang sedang di rundung masalah. Bukannya malah merunyamkan suasana.

3. Wanita yang sholehah senantiasa menjaga sholat 5 waktu.

Sebagaimana kita maklumi bersama, sholat 5 waktu adalah tiang agama. Muslimah yang menjaga sholatnya adalah sosok muslimah yang sendi-sendi keimanannya kokoh, ia akan kuat menghadapi berbagai terpaan cobaan dan musibah. Muslimah seperti inilah yang bisa menjadi faktor kunci sukses suaminya.

4. Wanita yang sholehah akan menjaga auratnya dengan baik.

ia tak mau keluar rumah kecuali seizin suaminya. Andaikata keluar, ia menutupi aurat yang menjadi kehormatannya serta suaminya.

Allah SWT Berfirman: ”Hai nabi. Katakanlah kepada isteri-isteri mu, anak-anak perempuammu dan isteri-isteri orang beriman “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk di kenal. Karera mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS Al-Ahzab: 59).

5. Wanita yang sholehah akan taat kepada suaminya, selama perintah suaminya itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah SWT.

Selalu menampakkan wajah yang menyenangkannya. Selalu memberikan dukungan kepada suami baik dalam urusan pekerjaan atau ibadah.

Tidak menghardik atau mengeluarkan kata-kata kotor kepadanya.

Tidak membicarakan aib-aibnya kepada wanita lain. Tak pernah ada niatan untuk menyakitinya, ia senantiasa menlakukan perbuatan yang membuat ridha suaminya.

Rasulullah  SAW bersabda: “Apabila seorang muslimah melaksanakan shalat 5 waktu, menunaikan puasa wajib dan mematuhi suaminya, maka ia akan memasuki surga Tuhannya.”

6. Wanita yang sholehah bisa mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik.

Sebab mereka lebih dekat kepada anak-anak daripada suami yang lebih banyak keluar untuk bekerja.

Seorang Muslimah Sholehah akan mengajarkan anak-anaknya membaca Al-Qur’an, menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammas SAW beserta keluarganya.

Mendampingi mereka melewati masa kanak-kanak dengan lembut dan penuh cinta, menjauhkan merekan dari akhlak tercela. Dan tak kalah pentingnya, mengajarkan mereka rasa hormat kepada ayahnya.

7. Wanita yang sholehah mampu menasehati suami yang sedang lalai dari ibadah dengan cara yang santun dan bijak.

ia bisa mengambil hati suaminya sebelum mengingatkannya. Cara demikian lebih bisa di terima suami ketimbang cara-cara langsung yang akan memperburuk situasi.

8. Wanita yang sholehah memiliki prinsip hidup yang kuat.

ia tak mudah terpengaruh gaya hidup non islami yang sekarang ini gencar di budayakan oleh media massa.

Sebagai muslimah ia harus tetap berpegang teguh pada ajaran Islam baik dari segi berpakaian, berprilaku dan lainnya, ia pantang meniru lifestyle wanita non muslim.

Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa meniru gaya hidup suatu kaum, berarti ia termasuk golongan tersebut.”

9. Wanita yang sholehah mampu menjaga penglihatannya dan kehormatannya.

ia tak mau memandang laki-laki selain suaminya, kehormatannya di jaga mati-matian demi suaminya, ia bersolek hanya untuk suaminya.

Ini merupakan gambaran Bidadari Syurga.

Allah SWT berfirman: “Katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.” (QS. An-Nuur: 31).

10. Wanita yang sholehah akan bersikap wara’.

Ia tak mau mengkonsumsi makanan-makanan yang haram ataupun yang syubhat.

Demikian pula ia menjaga suami dan anak-anaknya dari hal tersebut, ia faham betul bahwa dari makanan yang baik dan halal akan lahir pula kepribadian-kepribadian yang baik. “Kuatnya agama adalah sikap wara’.”

Rasulullah SAW  bersabda: “Dunia ini penuh perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang sholehah.” (HR. Muslim).

Semoga semua para wanita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dijelaskan dalam artikel ini. Dan bagi para pria semoga bisa menjadi masukan dalam mencari calon istri, Aamiin.

Baca Juga Artikel Lainnya: Jodohku, Aku Selalu Setia Menanti Kedatanganmu.

Baca juga tulisan berikut ini: